De tulp

De tulp is een plantensoort van de familie der liliaceae, die gekenmerkt wordt door één enkel zaad. De introductie in de westerse wereld werd mogelijk gemaakt door Ogier Gisleen van Busbeke, die in 1551 schreef over de bloemen die hij had gezien in Edirne, Turkije, en later enkele zaden naar Oostenrijk stuurde. De Europese tulpenteelt begon in 1562 toen een zending tulpenbollen uit Turkije in Antwerpen aankwam. De bostulp is de enige soort die in Nederland in het wild voorkomt, en de meeste gekweekte vormen van de tulp zijn afgeleid van Tulipa gesneriana. Ottomaanse sultans droegen vroeger een tulp op hun tulband als symbool, en de naam tulp komt van het Perzische woord “doelband”, wat tulband betekent

waterkringloop

De hydrologische cyclus, ook wel waterkringloop of watercyclus genoemd, beschrijft een biogeochemische kringloop waarbij water zich door het systeem Aarde beweegt. Oppervlaktewater verdampt, zoals bijvoorbeeld zeewater. Deze damp wordt in de atmosfeer dan wolken en vervolgens neerslag, die weer op aarde als waterwegen of als grondwater komt. Een groot deel verzamelt zich vervolgens weer als oppervlaktewater.

Erosie

Het slijtageproces van een vaste oppervlak waarbij materiaal verplaatst of verdwijnt wordt erosie genoemd. Op Aarde gebeurt erosie meestal door de werking van de wind, stromend water, ijs, maar ook door vulkanisme en meteorietinslagen. Erosie is een natuurlijk fenomeen. Mensen kunnen het proces versterken, bijvoorbeeld door het kappen van bomen en het ploegen van de aarde.

De Es

De Fraxinus excelsior, beter bekend als de es, is een soort loofboom die voorkomt in Europa en behoort tot de olijffamilie ( Oleaceae ). Het is een snelgroeiende boom die kan worden tot 40 m hoog, met een jaarlijkse groei van 30 tot 60 cm. De es is geschikt om te knotten en heeft een groter vermogen om wonden in te kapselen, alhoewel deze niet groter mogen zijn dan 15 cm; anders duurt het proces van insluiting veel langer.

De paardenkastanje

Het geslacht paardenkastanje (Aesculus) bestaat uit ongeveer twintig soorten. Deze plant komt vooral voor in het noordelijk halfrond, waaronder Noord-Amerika, Zuidoost-Europa (Albanie en Griekenland), de Himalaya, China en Japan. Het is een kensoort voor het onderverbond Ulmenion carpinifoliae, dat behoort tot het verbond van els en gewone vogelkers ( Alno-padion). Het hout van de paardenkastanje is licht en niet duurzaam, en doet denken aan het hout van de wilg en de populier.

Biodiversiteit

Biologische diversiteit, ook wel biodiversiteit genoemd, is een maatstaf voor de verscheidenheid aan levensvormen die in een bepaalde omgeving, biome, regio of wereld aanwezig zijn. Dit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de variatie aan soorten binnen een ecosysteem en de genetische diversiteit van een soort. Een veelgebruikte manier om de biodiversiteit van een gebied te meten is het aantal verschillende soorten in een bepaalde groep (bv. planten, vogels, algen)