Noorderlicht

Vaak is poollicht te zien als een licht glinsterende gloed of bewegende boog, stralen of een gordijn van licht. Er kan een boog verschijnen boven de noordelijke horizon waaruit lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten. Heel af en toe is er een vlammend karakter waarbij een opmerkelijke en vlugge pulserende beweging te zien is, vergelijkbaar met het dansen van kaarsvlammen. Sommige van deze dansende stralen lijken te draaien, waarbij een bepaalde straal een beetje opzij schuift en verdwijnt, waarna een andere straal opzij schuift en verdwijnt, waarna weer een nieuwe straal verschijnt. Deze en-echelon beweging kan relatief snel gebeuren. In en rondom het geomagnetisch zenit kan het kroonverschijnsel waargenomen worden, waarbij de stralen lijken te lijken te komen of er naartoe getrokken lijken te worden vanuit een vluchtpunt. Naar het einde van een poollichtverschijning ontstaan diffuus uitziende eilanden die sterk herinneren aan de kunstmatige verlichting van de bewolkte hemel boven verstedelijkte gebieden.

De Plataan

De plataan kan een hoogte van 30-35 meter bereiken en krijgt een uitgebreide kroon met een omtrek van 8-12 meter. Hun grote bladeren en dichte bladerdek maken deze bomen geschikt voor het creëren van schaduw. In het bijzonder in Zuid-Europa is de plataan een doorslaggevende factor in het straatbeeld. Ook in België en Nederland worden platanen als park-, laan- en straatbomen geplant.

De VOS

Er is een verzameling van hondachtigen die bekend staan als Vossen, waarvan de meeste behoren tot het geslacht Vulpes. De meest voorkomende soort, die ook alleen in Nederland en België voorkomt, is de Vulpes vulpes, ook wel bekend als de gewone vos. Andere hondachtigen dan de Vulpes die eruit zien als vossen, worden ook wel valse vossen genoemd.

De Zwaan een vogel in Europa

De zwaan is een vogelsoort die behoort tot de familie van ganzen en eenden. Het is een grote, lange-nekken vogel die bijna overal ter wereld voorkomt. De meeste zwanen hebben een wit verenkleed, maar er bestaan ook soorten met zwarte veren, zoals de klinkhamerzwaan. Zwanen zijn stevige vliegers en kunnen lange afstanden afleggen. Ze leven meestal in groepjes in meren, rivieren en meren. Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel zoals gras, waterplanten en algen. Sommige soorten zwanen eten ook kleine dieren zoals insecten, wormen en reptielen.