Missie Visie


VISIE Missie

visie

Studijo Bos doet aan droomrealisatie en talentontwikkeling van bepaalde doelpublieken. Een boomrijke omgeving is steeds het platform waarin de activiteiten zoveel als mogelijk plaatsvinden.

missie

Het realiseren van dromen en het doorvertellen van verhalen vindt Studijo Bos VZW zeer belangrijk. De onmondigen worden best eerst aan het woord gelaten. Maar de ochtend na het kampvuur met de tallozen verhalen, moet er geëxperimenteerd worden met deze dromen en talenten. Dit in de hoop dat sommige experimenten de volgende dag overleven in langdurige projecten. Het bos vormt bij heel dit traject zowel actor als achtergrond decor. Misschien voor sommigen een detail maar in wezen essentieel voor het menselijke bestaan. 

Pijlers studijo BOS

de Studijo BOS werkt op basis van de volgende pijlers

Inclusie

Duurzaamheid

Lokale ontmoeting

%d bloggers liken dit: