ECO systeemdiensten

Ecosysteemdiensten worden door een gezond ecosysteem aan mensen geleverd. Dit kan een verscheidenheid aan diensten zijn, zoals het verstrekken van een grondstof, regulerende diensten, culturele diensten of diensten die de voorgaande ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn drinkwater, bestuiving van gewassen, recreatie of een kringloop van nutrienten. Landbouwgebieden, bossen, graslanden, oppervlaktewateren en zeen spelen hierbij een belangrijke rol.

Ecosysteem

In 1935 werd het concept van een ecosysteem geïntroduceerd door de Engelse botanicus Arthur Tansley en verder ontwikkeld door de Amerikaanse ecoloog Eugene Odum. Een ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen samen met hun abiotische omgeving, en de interacties tussen de twee. Groepen organismen binnen een ecosysteem die elkaar beïnvloeden, zoals planten, dieren en micro-organismen, vormen samen een levensgemeenschap.

De paardenkastanje

Het geslacht paardenkastanje (Aesculus) bestaat uit ongeveer twintig soorten. Deze plant komt vooral voor in het noordelijk halfrond, waaronder Noord-Amerika, Zuidoost-Europa (Albanie en Griekenland), de Himalaya, China en Japan. Het is een kensoort voor het onderverbond Ulmenion carpinifoliae, dat behoort tot het verbond van els en gewone vogelkers ( Alno-padion). Het hout van de paardenkastanje is licht en niet duurzaam, en doet denken aan het hout van de wilg en de populier.

De nachtvlinder

Vlinders in de groep Heterocera, ook wel nachtvlinders of motte genoemd, delen gedragskenmerken, maar vormen geen samenhangende taxonomische groep. Deze groep omvat alle vlinders, behalve de Papilionoidea, die ook wel Rhopalocera of dagvlinders worden genoemd. Deze twee termen verwijzen naar de vorm van de antennen van de vlinders: Rhopalocera hebben antennen met een knop aan het eind, terwijl Heterocera divers gevormde antennen hebben.

Biodiversiteit

Biologische diversiteit, ook wel biodiversiteit genoemd, is een maatstaf voor de verscheidenheid aan levensvormen die in een bepaalde omgeving, biome, regio of wereld aanwezig zijn. Dit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de variatie aan soorten binnen een ecosysteem en de genetische diversiteit van een soort. Een veelgebruikte manier om de biodiversiteit van een gebied te meten is het aantal verschillende soorten in een bepaalde groep (bv. planten, vogels, algen)

De Vleermuis

Met betrekking tot vleermuizen (Chiroptera), ook wel “handvleugeligen” genoemd, is een orde van kleine zoogdieren die in staat zijn om zich actief door de lucht voort te bewegen. Ze hebben vleugels die bestaan uit een vlieghuid die aan de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart is bevestigd. De kleinste soorten zijn tussen de 2,9 en 3,4 centimeter lang, wegen tussen de 2,0 en 2,9 gram en hebben een spanwijdte van 15 centimeter, terwijl de grootste soorten (vleerhonden) tot 1,6 kilogram kunnen wegen en een spanwijdte van 1,7 meter kunnen bereiken. Wereldwijd zijn er meer dan 1200 soorten beschreven.

De Grote Zilverreiger

De familie der reigers telt de grote zilverreiger ( Ardea alba ) als een van haar leden. Ooit gekend als Egretta alba (Linnaeus, 1758) of Casmerodius albus, is deze vogel een wit exemplaar.

De grote zilverreiger heeft een lengte van tussen de 85 en 100 cm, wat even groot is als de blauwe reiger. Ook heeft deze vogel een spanwijdte variërend van 1,45 tot 1,70 meter en een gewicht van 1 tot 1,5 kg.