De Pauw

Het geslacht Pavo, ook wel pauwen genoemd, bestaat uit grote hoendervogels waarvan de haan wordt gekenmerkt door een lange staart. Er zijn twee soorten: de blauwe pauw ( Pavo cristatus ) en de groene pauw ( Pavo muticus ). Naast dit geslacht is er ook het pauwengeslacht Afropavo, dat één soort bevat: de congopauw ( Afropavo congensis ).

ECO systeemdiensten

Ecosysteemdiensten worden door een gezond ecosysteem aan mensen geleverd. Dit kan een verscheidenheid aan diensten zijn, zoals het verstrekken van een grondstof, regulerende diensten, culturele diensten of diensten die de voorgaande ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn drinkwater, bestuiving van gewassen, recreatie of een kringloop van nutrienten. Landbouwgebieden, bossen, graslanden, oppervlaktewateren en zeen spelen hierbij een belangrijke rol.

Ecosysteem

In 1935 werd het concept van een ecosysteem geïntroduceerd door de Engelse botanicus Arthur Tansley en verder ontwikkeld door de Amerikaanse ecoloog Eugene Odum. Een ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen samen met hun abiotische omgeving, en de interacties tussen de twee. Groepen organismen binnen een ecosysteem die elkaar beïnvloeden, zoals planten, dieren en micro-organismen, vormen samen een levensgemeenschap.

De paardenkastanje

Het geslacht paardenkastanje (Aesculus) bestaat uit ongeveer twintig soorten. Deze plant komt vooral voor in het noordelijk halfrond, waaronder Noord-Amerika, Zuidoost-Europa (Albanie en Griekenland), de Himalaya, China en Japan. Het is een kensoort voor het onderverbond Ulmenion carpinifoliae, dat behoort tot het verbond van els en gewone vogelkers ( Alno-padion). Het hout van de paardenkastanje is licht en niet duurzaam, en doet denken aan het hout van de wilg en de populier.

De Plataan

De plataan kan een hoogte van 30-35 meter bereiken en krijgt een uitgebreide kroon met een omtrek van 8-12 meter. Hun grote bladeren en dichte bladerdek maken deze bomen geschikt voor het creëren van schaduw. In het bijzonder in Zuid-Europa is de plataan een doorslaggevende factor in het straatbeeld. Ook in België en Nederland worden platanen als park-, laan- en straatbomen geplant.

De nachtvlinder

Vlinders in de groep Heterocera, ook wel nachtvlinders of motte genoemd, delen gedragskenmerken, maar vormen geen samenhangende taxonomische groep. Deze groep omvat alle vlinders, behalve de Papilionoidea, die ook wel Rhopalocera of dagvlinders worden genoemd. Deze twee termen verwijzen naar de vorm van de antennen van de vlinders: Rhopalocera hebben antennen met een knop aan het eind, terwijl Heterocera divers gevormde antennen hebben.

Biodiversiteit

Biologische diversiteit, ook wel biodiversiteit genoemd, is een maatstaf voor de verscheidenheid aan levensvormen die in een bepaalde omgeving, biome, regio of wereld aanwezig zijn. Dit omvat de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de variatie aan soorten binnen een ecosysteem en de genetische diversiteit van een soort. Een veelgebruikte manier om de biodiversiteit van een gebied te meten is het aantal verschillende soorten in een bepaalde groep (bv. planten, vogels, algen)

De Vleermuis

Met betrekking tot vleermuizen (Chiroptera), ook wel “handvleugeligen” genoemd, is een orde van kleine zoogdieren die in staat zijn om zich actief door de lucht voort te bewegen. Ze hebben vleugels die bestaan uit een vlieghuid die aan de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart is bevestigd. De kleinste soorten zijn tussen de 2,9 en 3,4 centimeter lang, wegen tussen de 2,0 en 2,9 gram en hebben een spanwijdte van 15 centimeter, terwijl de grootste soorten (vleerhonden) tot 1,6 kilogram kunnen wegen en een spanwijdte van 1,7 meter kunnen bereiken. Wereldwijd zijn er meer dan 1200 soorten beschreven.