Ringmus

De Passer montanus, ook wel ringmus genoemd, behoort tot de familie van mussen en sneeuwvinken ( Passeridae ) en is een zangvogel.

Met een gemiddelde grootte van ongeveer 14 cm, is de ringmus iets kleiner dan de huismus. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een kastanjebruine kruin, een zwarte wangvlek en een witte halsring, wat een duidelijk herkenbaar verschil vormt ten opzichte van de huismus. De bovenzijde is bruin met zwarte strepen, terwijl de onderzijde een licht grijze kleur heeft

De huismus

De huismus (Passer domesticus) is één van de veertig soorten mussen waaronder de ringmus, die hoort bij het geslacht Passer en de orde van de zangvogels.

De huismus heeft voornamelijk zaden en insecten als voedsel. Doorgaans wordt zijn zang gekenmerkt door getjilp. Het vogeltje beweegt zich lopend of vliegend voort. Het is een standvogel en blijft veelal in de buurt van dezelfde plek. Het mannetje is te onderscheiden van het vrouwtje doordat het zwarter en bruiner getekend is.

De Es

De Fraxinus excelsior, beter bekend als de es, is een soort loofboom die voorkomt in Europa en behoort tot de olijffamilie ( Oleaceae ). Het is een snelgroeiende boom die kan worden tot 40 m hoog, met een jaarlijkse groei van 30 tot 60 cm. De es is geschikt om te knotten en heeft een groter vermogen om wonden in te kapselen, alhoewel deze niet groter mogen zijn dan 15 cm; anders duurt het proces van insluiting veel langer.

De Pauw

Het geslacht Pavo, ook wel pauwen genoemd, bestaat uit grote hoendervogels waarvan de haan wordt gekenmerkt door een lange staart. Er zijn twee soorten: de blauwe pauw ( Pavo cristatus ) en de groene pauw ( Pavo muticus ). Naast dit geslacht is er ook het pauwengeslacht Afropavo, dat één soort bevat: de congopauw ( Afropavo congensis ).

ECO systeemdiensten

Ecosysteemdiensten worden door een gezond ecosysteem aan mensen geleverd. Dit kan een verscheidenheid aan diensten zijn, zoals het verstrekken van een grondstof, regulerende diensten, culturele diensten of diensten die de voorgaande ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn drinkwater, bestuiving van gewassen, recreatie of een kringloop van nutrienten. Landbouwgebieden, bossen, graslanden, oppervlaktewateren en zeen spelen hierbij een belangrijke rol.

Ecosysteem

In 1935 werd het concept van een ecosysteem geïntroduceerd door de Engelse botanicus Arthur Tansley en verder ontwikkeld door de Amerikaanse ecoloog Eugene Odum. Een ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen samen met hun abiotische omgeving, en de interacties tussen de twee. Groepen organismen binnen een ecosysteem die elkaar beïnvloeden, zoals planten, dieren en micro-organismen, vormen samen een levensgemeenschap.

De paardenkastanje

Het geslacht paardenkastanje (Aesculus) bestaat uit ongeveer twintig soorten. Deze plant komt vooral voor in het noordelijk halfrond, waaronder Noord-Amerika, Zuidoost-Europa (Albanie en Griekenland), de Himalaya, China en Japan. Het is een kensoort voor het onderverbond Ulmenion carpinifoliae, dat behoort tot het verbond van els en gewone vogelkers ( Alno-padion). Het hout van de paardenkastanje is licht en niet duurzaam, en doet denken aan het hout van de wilg en de populier.

De Plataan

De plataan kan een hoogte van 30-35 meter bereiken en krijgt een uitgebreide kroon met een omtrek van 8-12 meter. Hun grote bladeren en dichte bladerdek maken deze bomen geschikt voor het creëren van schaduw. In het bijzonder in Zuid-Europa is de plataan een doorslaggevende factor in het straatbeeld. Ook in België en Nederland worden platanen als park-, laan- en straatbomen geplant.