Noorderlicht

Vaak is poollicht te zien als een licht glinsterende gloed of bewegende boog, stralen of een gordijn van licht. Er kan een boog verschijnen boven de noordelijke horizon waaruit lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten. Heel af en toe is er een vlammend karakter waarbij een opmerkelijke en vlugge pulserende beweging te zien is, vergelijkbaar met het dansen van kaarsvlammen. Sommige van deze dansende stralen lijken te draaien, waarbij een bepaalde straal een beetje opzij schuift en verdwijnt, waarna een andere straal opzij schuift en verdwijnt, waarna weer een nieuwe straal verschijnt. Deze en-echelon beweging kan relatief snel gebeuren. In en rondom het geomagnetisch zenit kan het kroonverschijnsel waargenomen worden, waarbij de stralen lijken te lijken te komen of er naartoe getrokken lijken te worden vanuit een vluchtpunt. Naar het einde van een poollichtverschijning ontstaan diffuus uitziende eilanden die sterk herinneren aan de kunstmatige verlichting van de bewolkte hemel boven verstedelijkte gebieden.

Erosie

Het slijtageproces van een vaste oppervlak waarbij materiaal verplaatst of verdwijnt wordt erosie genoemd. Op Aarde gebeurt erosie meestal door de werking van de wind, stromend water, ijs, maar ook door vulkanisme en meteorietinslagen. Erosie is een natuurlijk fenomeen. Mensen kunnen het proces versterken, bijvoorbeeld door het kappen van bomen en het ploegen van de aarde.

vlucht van de kraanvogels

Kraanvogels zijn grote vogels die al sinds de prehistorie bestaan en een van de oudste levende vogelsoorten zijn. In vele delen van de wereld worden kraanvogels traditioneel geassocieerd met geluk, vrede en een lang leven. Tegenwoordig vliegen elk jaar meer dan 200.000 kraanvogels de wetlands van HUESCA in en uit.

voedselweb

Er zijn meerdere voedselketens die een voedselweb delen waar deze schakels gemeenschappelijk aan zijn.

Een voedselweb in een ecosysteem draait om producenten zoals algen en planten die gebruikt worden als voedsel voor consumenten, meestal herbivoren. Zij kunnen op hun beurt dienen als voedsel voor carnivoren. Afgestorven resten worden vervolgens gebruikt door reducenten zoals schimmels en bacterien.

Heggemus

Het geslacht Prunella modularis wordt behorend tot de familie van heggenmussen (Prunellidae) aangeduid als de heggenmus, een zangvogel.

De heggenmus is ongeveer even groot als de huismus, met een lengte van 14 centimeter, maar wordt onderscheiden door de aanwezigheid van duidelijke, donkerbruine strepen op de zijkant, lichtkleurige poten en een spitse snavel. Deze vogel wordt meestal alleen gezien, mannetjes en vrouwtjes hebben hetzelfde verenkleed. De heggenmus heeft een helder, metalig geluid dat vooral vroeg in het voorjaar te horen is, vanaf februari, en minder vaak in de zomer. Ook is er de zogenaamde ‘liefdes-fluisterzang’ die hij laat horen in de aanwezigheid van een vrouwtje, maar ook een gedempte zang in het najaar. Dit geluid is vergelijkbaar met dat van de merel.

De kuifmees

De kuifmees, vroeger Parus cristatus genoemd, is een lid van de familie van echte mezen (Paridae) en behoort tot de zangvogels.

Met een lengte van 10,5 tot 12 cm, is de kuifmees even lang als de pimpelmees. Het bekendste kenmerk is zijn opvallende kuif die fijn zwart-wit getekend is met een zwart-witte tekening op het gezicht. De bovenzijde van het verenkleed is grijsbruin en de onderzijde is vuilwit en wat geelachtig aan de flanken. Het dier heeft een wit gezicht met een gebogen zwarte oogstreep, een zwarte halsband, een donkere snavel en donkerbruine poten.