Nachtegaal

De nac.htegaal, ook wel bekend als filomeel of Luscinia megarhynchos, is een soort zangvogel uit de onderfamilie Saxicolinae. Vroeger werd deze ingedeeld bij de familie Turdidae (lijsters), maar nu is hij onderdeel van de vliegenvangers. De naam is afkomstig van het Germaanse “galan”, wat “zingen” betekent.

Het vermogen om woorden en zinnen opnieuw te structureren om de oorspronkelijke tekst aan te passen, zonder de context en de semantische betekenis ervan aan te tasten, is een vaardigheid die nodig is om plagiaat te voorkomen. Het is belangrijk om dezelfde betekenis te behouden en tegelijkertijd de zinsstructuur en de formulering aan te passen om een volledig unieke zin te maken

De bovenkant is een egaal bruine tint, terwijl de staart en de bovenkant van de staart een rode-bruine tint hebben. De onderkant is licht grijs. Het oog is zeer groot en zwart en de poten zijn licht gekleurd. De zang van deze vogel is melodieus, veelzijdig, kenmerkend en vaak ’s nachts te horen. De lichaamslengte is 16,5 cm.

Deze vogel houdt zich vaak verborgen in dicht struikgewas met brandnetels, waar hij ook zijn lied zingt. Zijn voedsel bestaat uit wormen, insecten, larven, poppen en eieren.

In de dichte begroeiing ligt een nest met 4-5 olijfbruine eieren, dicht bij de grond.

De Nachtegaal is een vrij algemeen voorkomende soort in de meeste delen van Europa en Azië. Het leefgebied van de Nachtegaal strekt zich uit van Noord-Europa tot Zuid-Siberië en het westen van Mongolië. Ook komt de soort voor in het noorden van Afrika en het zuiden van de Verenigde Staten. In Nederland is de nachtegaal een algemeen voorkomende soort.

Van april tot oktober is de nachtegaal aanwezig in West-Europa, Zuid-Europa, Midden-Europa en Midden-Azie binnen de 50ste breedtegraad om te broeden. In de wintermaanden bevindt deze trekvogel zich in Zuidelijk Afrika

Aanwezigheid in Nederland en Vlaanderen

Hoewel nog steeds aanzienlijk aantallen nachtegalen in Nederland broeden, hebben ze in Oost- en Zuid-Nederland het moeilijk. Hun aantallen daalden sterk tussen 1970 en 2004, wat resulteerde in het label ‘kwetsbaar’ op de Nederlandse Rode Lijst. Volgens SOVON komen er tussen 2018 en 2020 ongeveer 5800-7300 broedparen voor in Nederland en is de trend (landelijk gezien) sinds 2000 redelijk stabiel. Ook worden ze in Vlaanderen als ‘kwetsbaar’ beschouwd, volgens de Vlaamse Rode Lijst.

Symbolen kunnen worden bewerkt door hier klikken of door de bron bewerken.

Volksverhalen vertellen dat de nachtegaal de lente aankondigt. Deze vogel is geassocieerd met mei, maar vooral met liefde, waarover al eeuwenlang gedichten en muziekstukken geschreven zijn. De zang van de nachtegaal bestaat uit herhalende motiefjes en een crescendo.

Interessante Feiten

In de muziek uit Nice heeft de nachtegaal een belangrijke plek. Pjotr Iljitsj Tsjaikovski heeft de melodie gebruikt in zijn Humoresque opus 10-2. Vlaams dichter Guido Gezelle heeft een klankdicht gewijd aan de vogel. In zijn werk tracht hij het gezang van de nachtegaal tot klinken te brengen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: